starto mniekontakt Kolory na stronie WWW
Każda przeglądarka stron WWW pozwala uzyskać na ekranie jednocześnie 256 różnych kolorów, jednak tylko 216 z nich poprawnie wyświetlają wszystkie przeglądarki internetowe. Używając "bezpiecznego" zestawu barw masz pewność, że kolor zostanie pokazany tak samo w każdym systemie operacyjnym (paleta 256 kolorów w systemie Windows nie odpowiada tym samym kolorom systemowym w komputerze Macintosh). Jeżeli użyjesz większej ilości kolorów, mogą one zostać zamienione do podobnych kolorów z podstawowego zestawu barw, czyli wspomnianych, bezpiecznych 216 kolorów.

Dowolny kolor składa się z trzech barw podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej (red, green, blue - czyli RGB). Do dyspozycji mamy 256 odcieni każdego z tych kolorów i poprzez ich mieszanie otrzymujemy dowolny inny kolor.

Kolor RGB zapisywany jest w postaci #RRGGBB, gdzie RR to zapisany szesnastkowo (heksadecymalnie) kolor czerwony (red), GG to kolor zielony (green), a BB to kolor niebieski (blue). Oznacza to, że każdy kolor może przyjmować wartości od 00 do FF. W stylach CSS pojawia się jeszcze zapis dziesiętny koloru RGB w postaci rgb(RR,GG,BB), gdzie każda składowa może przyjmować wartości od 0 do 255. Bezpieczne kolory operują wielokrotnością liczby 33 w systemie szesnastkowym (00, 33, 66, 99, CC, FF) i 51 w systemie dziesiętnym (0, 51, 102, 153, 204, 255).

Można też używać nazw kolorów. Podstawowe 16 określeń pochodzi od nazw kolorów, które można było uzyskać na komputerach z kartą graficzną VGA (komputery pokazywały kiedyś tylko 16 kolorów): white (kolor biały - #FFFFFF), black (kolor czarny - #000000), green, blue, fuchsia, yellow, lime, olive, purple, teal, silver, red, navy, maroon, gray, aqua.

Ostatecznie zwiększono jednak liczbę dostępnych nazw kolorów do 140. Tabela na końcu tekstu prezentuje wszystkie dostępne nazwy. Należy jednak pamiętać, że nie w pełni odpowiadają one bezpiecznej palecie, np. zapis szesnastkowy koloru maroon to #800000 (nie ma takiego w tablicy bezpiecznych kolorów!).

Można nie zwracać uwagi na tą różnicę jeśli umieszczamy tylko zielony napis lub zieloną tabelę. Wtedy nawet lepiej jest stosować nazwy, bo nie trzeba zastanawiać się, jak zapisać kolor zielony za pomocą #RRGGBB. Informacja ta zaczyna nabierać znaczenia wyłącznie przy łączeniu bitmapy (GIF, JPEG) z kolorami na stronie WWW wprowadzonymi np. takimi instrukcjami:


color:#00ff66; - ustala kolor czcionki za pomocą stylu
background-color:#00ff66; - ustala kolor tła za pomocą stylu
<font color="#33ff22"> - ustala kolor czcionki
<tr bgcolor="blue"> - ustawia kolor rzędu komórek w tabeli
<td bgcolor="#cc9966"> - ustawia kolor komórki w tabeli
<body bgcolor="white"> - ustawia kolor tła strony


zobacz obrazek 
galeria: malowane ... 
ocena: 3,09 głosów:438
teraz w serwisie : 1
forum na strone
18.02.2010 13:00
autor: singled

ostatni wpis:
19.02.2010 08:01
autor: Max

Stronę poleca Katalog SEO (skrypty) od 2012-06-04.